Podnikanie

Spoločnosť doTERRA ponúka svojim zákazníkom možnosť budovania podnikania. Jednou z najdôležitejších vecí je zaradenie konzultantov do štruktúry v tíme. Pre ich umiestnenie je potrebné určiť, ktorý typ aktivít by chceli robiť. Spoločnosť doTERRA postavila svoj program na troch cestách, po ktorých sa môžete vydať.

Najväčšiu skupinu tvoria tí zákazníci, ktorí sa nazývajú POUŽÍVATELIA. Patria sem všetci tí, ktorí využívajú produkty doTERRA v každodennom živote pre svoju vlastnú potrebu a objednávajú si produkty s 25%-nou zľavou, teda za veľkoobchodné ceny. Registrácia v doTERRE je možná prostredníctvom registračných balíčkov alebo zaplatením jednorázového registračného poplatku 25 eur.

Druhou skupinou sú ZDIEĽATELIA. Sú to všetci, ktorí produkty nielen využívajú v každodennom živote, ale zároveň ich šíria – predávajú ďalej. Nakupujú za veľkoobchodné a predávajú za maloobchodné ceny.

Tretia skupina sú BUDOVATELIA. Vidia potenciál esenciálnych olejov a chápu možnosti, ktoré doTERRA ponúka. Budujú vlastnú sieť konzultantov, ktorých nepretržite vzdelávajú a pomáhajú im so šírením produktov doTERRA. Tým získavajú finančné benefity.

STAŇTE SA ČLENOM PROGRAMU VERNOSTNÝCH ODMIEN (LRP)

Účasťou v LRP programe konzultant okamžite získava produktové kredity, ktoré môže použiť na nákup produktov doTERRA. Čím dlhšie sa podieľa na tomto programe, tým viac kreditov môže získať – až do 30%. LRP program je podmienkou pre získavanie ďalších možných finančných bonusov.

 Viac informácií >

RÝCHLY ŠTART

Bonus rýchly štart umožňuje konzultantom, bez ohľadu na to, na akej pozícii sa nachádzajú, získať bonus z ľudí, ktorých zaregistrovali do doTERRA. Podmienkou je, že musia byť členmi programu vernostných odmien – LRP. Následne získava konzultant, ktorý zaregistroval nového človeka 20% z objemu objednávok nového člena počas jeho prvých 60 dní v doTERRA.

 Viac informácií >

SILA TROCH

Tímový bonus s názvom Sila troch je štruktúrovaný tak, aby poskytol bonusy poradcom, ktorí správne budujú svoju organizáciu. Existujú tri druhy bonusov a každý z nich je možné získať vďaka dobre vybudovanej štruktúre tímu a výške objednávok celého tímu.

 Viac informácií >

Chcem sa zaregistrovať v doTERRA a objednávať si oleje

Chcem zľavu